Zajmujemy się promocją i ochroną polskiego dziedzictwa
kulturowego, tożsamości narodowej oraz upowszechnianiem
wiedzy historycznej i kulturalnej

kontakt@culturamemoriae.pl