Kolejna edycja projektu „dla Kombatanta”

Kolejna edycja projektu „dla Kombatanta”

Od roku 2015 do 2018 Fundacja CM i Stowarzyszenie mali bracia Ubogich realizowało projekt „dla Kombatanta” współfinansowany przez Urząd m.st. Warszawy. Projekt realizowany był jest przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa.

Organizowane były spotkania międzypokoleniowe z udziałem kombatantów, wolontariusze odwiedzali kombatantów w domach w ramach tzw. wolontariatu towarzyszącego.

Od 2019 do 2021 r.

Fundacja CM będzie kontynuowała swoje działania z poprzednich lat i będzie realizować projekt „dla Kombatanta”, w ramach którego zaplanowane są międzypokoleniowe spotkania grupowe, pokazy filmowe dla kombatantów w Domu Pomocy Społecznej „Dla Kombatanta” w Warszawie, a wolontariusze odwiedzają kombatantów w domach w ramach tzw. wolontariatu towarzyszącego. Druga edycja projektu „dla Kombatanta” będzie realizowana do końca 2021 roku.

Projekt „dla Kombatanta” współfinansuje Urząd Miasta Warszawa, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.