Nowa ekspozycja „Dziewczęta w KL Ravensbrück”

Muzeum Narodowe w Lublinie oraz Oddział Martyrologii „Pod Zegarem” w 80. rocznicę transportu specjalnego (Sondertransportu) lubelsko-warszawskiego do niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück oraz 100. rocznicę urodzin profesor Wandy Półtawskiej, ostatniej żyjącej więźniarki poddanej eksperymentom pseudomedycznym, udostępnia ekspozycję stałą „Dziewczęta w KL Ravensbrück”.

Wystawa została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Prace modernizacyjne i aranżacyjne wystawy Muzeum Narodowego w Lublinie w oddziale Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”.

Przeprowadzone w ramach projektu prace miały za zadanie stworzenie pierwszej przestrzeni ekspozycyjnej poświęconej siedemdziesięciu czterem młodym Polkom, które w KL Ravensbrück zostały poddane eksperymentom pseudomedycznym. Doświadczenia na lubelskich i warszawskich więźniarkach politycznych przeprowadzali lekarze niemieccy. Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” od wielu lat gromadzi dokumenty i pamiątki osobiste więźniarek. W swoich zbiorach posiada między innymi unikatowe tajne listy pisane atramentem sympatycznym (moczem) opisujące warunki, w jakich znalazły się kobiety, i ich codzienną walkę o przeżycie w obozie.

Ekspozycja ukazuje dwa światy: młodzieńczej wolności i piekła obozowego. Autorką scenariusza jest Barbara Oratowska, Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie. Projekt wystawy i grafiki ekspozycyjne wraz z multimedialnymi animacjami wykonali Marek i Maciej Mikulscy. Za sporządzenie dokumentacji budowlanej odpowiada Maciej Małachowicz. Muzykę na potrze- by wystawy skomponował Rafał Rozmus. Pracami modernizacyjnymi kierowali Jolanta Legocka, Piotr Mazurek i Ryszard Piotrowski, działający wspólnie w ramach spółki PKZ Lublin s.c.

Ekspozycja wpisuje się w program edukacyjny dla młodzieży, będą jej towarzyszyć warsztaty, lekcje i spotkania adresowane do wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy związanej z niemieckim obozem koncentracyjnym.

Muzeum Narodowe w Lublinie oraz Oddział Martyrologii „Pod Zegarem” oddają w ręce mieszkańców Lublina nowoczesną przestrzeń wystawienniczą, która stanie się miejscem upamiętniającym młode Polki poddawane eksperymentom pseudomedycznym. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w uroczystości otwarcie placówki.

 

Prośba o zgłaszanie potwierdzenia udziału do 17 września 2021 roku,
e-mail: zegar@mnwl.pl, tel. 81 533 36 78

Program otwarcia dostępny jest tutaj