MISJA POMOC

1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
W tym roku jest to też dzień w którym Fundacja Cultura Memoriae
zaczyna nowy projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony
Narodowej!Projekt MISJA POMOC będzie realizowany do końca września
2019. w ramach programu: Wsparcie w zakresie Podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
pn.Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym.

Głównym zadaniem projektu jest wsparcie kombatantów zmierzające do
utrzymania ich
samodzielności w życiu codziennym. Planowane jest wsparcie między
innymi w postaci robienia zakupów, sprzątania, napraw sprzętów
domowych i usług pielęgnacyjnych takich jak fryzjer.
Przydzielony opiekun kombatantów będzie kontrolował ich stan zdrowia i
najpilniejsze potrzeby. Będziemy pomagać organizując pomoc w postaci
fachowców oraz inną pomoc doraźną.

Projekt będzie realizowany w Warszawie.

Obszar załączników