Salon Dobrej Książki

Prezentacja książki dr Wandy Kiedrzyńskiej „Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny” odbyła się w ramach Salonu Dobrej Książki prowadzonego przez Muzeum Więzienia Pawiak, oddział Muzeum Niepodległości. Choć od ostatniego wydania monografii o niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym dla kobiet Ravensbrück, pióra dr Wandy Kiedrzyńskiej, minęły 54 lata, to jej wartość w świetle nowych badań historycznych nie uległa przedawnieniu. Monografia dr Kiedrzyńskiej jest nadal fundamentalna, a wynika to m.in. z faktów, że została napisana przez byłą więźniarkę, oparta jest na źródłach i relacjach powstałych w czasie, gdy żyła jeszcze znakomita większość Ocalonych, w tym pseudomedycznie operowanych tzw. „królików”, oraz że autorka była osobiście zaangażowana w prace Klubu b. Więźniarek KL Ravensbrück.

Publikacja została wydała w 2019 r. przez Fundację Cultura Memoriae w ramach realizacji zadania publicznego ze środków otrzymanych z dotacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

W spotkaniu uczestniczyli: dr Tadeusz Skoczek – Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie Hanna Nowakowska- prezes Fundacji Cultura Memoriae ks. dr Robert Ogrodnik- wiceprezes Fundacji Cultura Memoriae Barbara Piotrowska – więźniarka KL Ravensbrück Joanna Gierczyńska- kierownik Muzeum Więzienia Pawiak

Warto posłuchać fragmentu tej rozmowy: https://www.youtube.com/watch?v=_cilnrd2NiY

Zdjęcie: ze zbiorów Muzeum Więzienia Pawiak, na zdjęciu, od lewej: Pan dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości, Pani Barbara Piotrowska – była Więźniarka KL Ravensbrück, Pani Hanna Nowakowska – prezes Fundacji Cultura Memoriae i Wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück, ks. dr Robert Ogrodnik – kapelan środowiska Rodziny Ravensbrück, Pani Joanna Gierczyńska – kierownik Muzeum Więzienia Pawiak.