Ursus podczas okupacji i w Powstaniu Warszawskim

Spotkanie „Ursus podczas okupacji i w Powstaniu Warszawskim” dzięki inicjatywie Fundacji Cultura Memoriae a we współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieci Wojny w Polsce i Domem Kultury „Portiernia” Ośrodka Kultury „Arsus” przy ul. Traktorzystów w Ursusie odbyło się w dniu 4.08.2021 r.

Doskonała prezentacja „Ursus podczas okupacji i w Powstaniu Warszawskim” przygotowana Agnieszkę Gorzkowską była wirtualnym spacerem po miejscach ważnych dla okupacyjnej konspiracji, a potem Powstania Warszawskiego. Licznie przybyli uczestnicy spotkania mieli
możliwość poznać fakty i szczegóły m.in. biografie bohaterów, ich wypowiedzi, historie rodzin zaangażowanych w konspirację i zobaczyć zdjęcia ważnych dla Ursusa miejsc, w których organizowano pomoc dla powstańczej Warszawy.

Warto dodać, że spotkanie,odbyło się w otwartej 30 czerwca br. Izbie Tożsamości Ursusa, którego kuratorką ekspozycji jest właśnie
Agnieszka Gorzkowska.

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego stał się okazją do spotkania w Izbie Tożsamości Ursusa i przypomnienia osób i wydarzeń ważnych dla polskiej historii, stanowiących o naszej tożsamości narodowej.

Spotkanie „Ursus podczas okupacji i w Powstaniu Warszawskim” zrealizowane zostało w ramach projektu „dla Kombatanta” który współfinansuje Urząd Miasta Warszawa, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. Projekt realizowany jest w Warszawie do końca 2021 roku.