Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Fundacja PGE, we współpracy z Fundacją Cultura Memoriae, przygotowała dla Powstańców Warszawskich program „Bohaterowie naszej przyszłości”. W ramach tego programu Powstańcy mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia w wysokości 850 zł, z którego środki będą mogli przeznaczyć na opłaty za energię elektryczną, leki, koszty opieki medycznej oraz opłaty za inne media.

Uzyskanie świadczenia nie nakłada na Powstańców Warszawskich żadnych zobowiązań, jest ono całkowicie darmowe i bezzwrotne. Program jest wyrazem podziękowania Bohaterom za ich zaangażowanie w walkę o wolną i niepodległą Polskę.

Program „Bohaterowie naszej przyszłości” realizowany jest we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Związkiem Powstańców Warszawy oraz Światowym Związkiem Żołnierzy AK Okręg Warszawa.

Beneficjentem programu „Bohaterowie naszej przyszłości” mogą zostać osoby, które brały udział w walkach powstańczych w Warszawie w okresie od 1 sierpnia 1944 do 2 października 1944 roku w ramach walki z niemieckim okupantem – jako czynni uczestnicy walk lub jako osoby wspierające walczących, działające w ramach struktur Polskiego Państwa Podziemnego jako członkowie ruchu oporu. Tym samym każda z osób zgłaszających się do udziału w programie musi posiadać uprawnienia kombatanckie przyznane decyzją Szefa UdSKiOR zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1255) oraz na podstawie wcześniej obowiązujących ustaw z tytułu udziału w Powstaniu Warszawskim.”

Osoby zainteresowane uzyskaniem świadczenia uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego do tego listu Wniosku, a następnie przesłanie go do Fundacji Cultura Memoriae (Operatora Programu), na poniżej podany adres korespondencyjny. Środki będą przyznawane w pierwszej kolejności osobom najstarszym i samotnym.

Wniosek można także uzyskać:

  • w siedzibie Zarządu Głównego Związków Powstańców Warszawy (ul. Długa 11, Warszawa) – osobiście
  • w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Warszawa (ul. Zielna 39, Warszawa) – osobiście
  • telefonicznie, dzwoniąc na infolinię Programu – tel. 606 157 208, gdzie można zgłosić chęć udziału w Programie, a Fundacja Cultura Memoriae prześle na podany adres osoby zainteresowanej komplet dokumentów do wypełnienia w domu i odesłania tradycyjną pocztą
  • ze strony internetowej Fundacji Cultura Memoriae ( www.culturamemoriae.pl ),
  • ze strony internetowej Fundacji PGE (www.gkpge.pl/Fundacja)
  • ze strony internetowej programu (www.powstancy44.pl)

Dokumenty po wypełnieniu należy odesłać na adres :

Fundacja Cultura Memoriae
skr. poczt. 971
00-001 Warszawa

Wnioski należy składać do 30 czerwca 2018 roku, decyduje data stempla pocztowego.

Wnioski mogą zostać odesłane w dołączonej do tego listu kopercie zwrotnej (koszt przesyłki pokrywa wtedy Fundacja Cultura Memoriae) lub na koszt osoby ubiegającej się o przyznanie środków.

Serdecznie zachęcamy wszystkie Osoby Uprawnione do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia.

Z poważaniem

Prezes Fundacji PGE
Anna Bućkowska

Prezes Fundacji Cultura Memoriae
Hanna Nowakowska