Za sprawą drugiej edycji projektu „Bohaterowie naszej przyszłości” jego realizatorzy pragną pokazać jak ważna jest pamięć o zasłużonych Powstańcach Warszawskich oraz Ofiarach eksperymentów medycznych lub pseudomedycznych w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady w latach 1939-1945, chcemy po raz kolejny pokazać, że pamiętamy o zasłużonych.

Celem drugiej edycji projektu pod nazwą „Bohaterowie naszej przyszłości” jest przekazanie środków finansowych na rzecz Osób Uprawnionych. Pomoc zostanie udzielona najbardziej potrzebującym Beneficjentom projektu, a wartość jednorazowego świadczenia będzie wynosić co najmniej 850,00 zł.

Projekt stanowi kontynuację współpracy i opieki nad kombatantami, zasłużonymi dla Polski – w tym osobami pozostającymi w bardzo trudnej sytuacji materialnej, samotnymi, zapomnianymi przez środowisko, pozbawionymi często właściwej opieki i pozostającymi na marginesie życia społecznego. Jest to ostatnia szansa, aby w tak skromny sposób przywrócić o nich pamięć i zrekompensować im lata zapomnienia. Pomoc zasłużonym Beneficjentom drugiej edycji projektu pod nazwą „Bohaterowie naszej przyszłości” jest nie tylko istotna, ale powinna być naturalną potrzebą w ramach wdzięczności i szacunku dla czynów przez nich dokonanych.

Projekt został objęty patronatem przez:

  • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • Zarząd Główny Związku Powstańców Warszawy
  • Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Warszawa

Projekt jest finansowany przez Fundację PGE.