Fundacja CULTURA MEMORIAE

Cel działania

  1. Promocja i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości narodowej;
  2. Upowszechnianie wiedzy historycznej i kulturalnej oraz tradycji związanej z obszarem Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. Prowadzenie działań na rzecz wyeliminowania z użycia określenia „polskie obozy koncentracyjne” i „polskie obozy śmierci”;
  4. Inicjowanie i wspieranie upamiętniania ofiar byłych niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych;
  5. Podejmowanie działań w celu zachowania dla przyszłych pokoleń pamięci o historii Polski, w tym męczeństwie mężczyzn, kobiet i dzieci, które były ofiarami byłych niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych;
  6. Promowanie integracji i solidarności międzypokoleniowej, rozwijanie i współpracy między pokoleniami, działanie na rzecz dialogu międzypokoleniowego;
  7. Promowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz kombatantów