Pobierz wniosek o przyznanie świadczenia (plik PDF)

Wniosek o przyznanie Świadczenia można pobrać TU (pobierz plik) a także:
a) na stronie internetowej Operatora www.culturamemoriae.pl
b) na stronie internetowej Fundacji PGE, www.gkpge.pl/Fundacja w zakładce „Programy”, „Bohaterowie Naszej Przyszłości”
c) uzyskać na wniosek złożony telefonicznie u Operatora pod numerem telefonu 606-157-208.

Dokumenty po wypełnieniu należy odesłać na adres :

Fundacja Cultura Memoriae
skr. poczt. 971
00-001 Warszawa

Wnioski należy składać do 8 września 2019 roku, decyduje data stempla pocztowego.

Serdecznie zachęcamy wszystkie Osoby Uprawnione do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia.