Koncert 2017 – Zasłużony dla Ojczyzny

Uroczysty koncert, który odbył się w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie w dniu 13 listopada 2017 roku był kontynuacją rozpoczętej od 2015 roku tradycji koncertów o tym samym tytule, których zadaniem jest upamiętnianie pozostałej, już coraz mniej licznej grupy kombatantów – weteranów, zasłużonych swą postawą dla Ojczyzny. Wydarzenie to jest nie tylko odbywającym się raz do roku spotkaniem, w czasie którego bohaterom walk o wolną i niepodległą Polskę okazywane są należne im szacunek i wdzięczność, ale również okazją do nawiązywania współpracy pomiędzy organizacjami rządowymi i pozarządowymi zajmującymi się szeroko pojętą pomocą kombatantom, jak i sposobnością do tworzenia międzypokoleniowych więzi, co procentuje w ciągu całego roku.