Wizyta w Muzeum na Majdanku

Dnia 22.09.2021 r. przedstawiciele Fundacji „Cultura Memoriae” w osobach Hanny Nowakowskiej -prezes i ks. dr. Roberta Ogrodnika-vice prezesa złożyli wizytę Dyrekcji Państwowego Muzeum na Majdanku. Był to dalszy etap promocji monografii „Ravensbrűck” dr Wandy Kiedrzyńskiej, wznowionej po 58 latach, dzięki staraniom Fundacji „Cultura Memoriae.” Przedstawicieli Fundacji „Cultura Memoriae”
podejmował vice dyrektor Miejsca Pamięci Pan Wiesław Wysok. Omówiono wspólne plany współpracy między Warszawskim Klubem b. Więźniarek KL Ravensbrȕck, którego przewodniczącą jest również Hanna Nowakowska. Dzięki wielkiej życzliwości vice dyrektora Pana Wiesława Wysoka mogliśmy obejrzeć wystawę stałą zlokalizowaną na terenie b. obozu. Na zakończenie wizyty oddaliśmy hołd ofiarom niemieckiego ludobójstwa, pogrążając się w zadumie nad słowami wyrytymi na mauzoleum kryjącym prochy z krematorium: „Los nasz dla was przestrogą…”

Jako Fundacja „Cultura Memoriae” gratulujemy Państwowemu Muzeum na Majdanku nagrody „Sybilli”, którą Miejsce Pamięci odebrało za wystawę stałą: „SS-Sonderkommando Sobibor. Niemiecki obóz zagłady 1942-1943.”

Niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie tzw. Majdanek powstał na mocy decyzji Heinricha Himmlera w lipcu 1941 r. Początkowo miał stanowić rezerwuar siły roboczej w liczbie 30 tysięcy więźniów dla potrzeb SS i policji. W marcu 1942 zmodyfikowano te założenia i decyzją Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych z siedzibą w Oranienburgu, obóz zaplanowano na 150 tysięcy więźniów i jeńców wojennych. Tym samym KL Lublin miał stać się największym obozem koncentracyjnym w okupowanej Europie. Z czasem KL Majdanek przybrał charakter obozu zagłady dla więźniów z ok. 30 państw. Najliczniejszymi grupami byli: Polacy, Rosjanie, Czesi, Białorusini, Ukraińcy, Żydzi różnych narodowości. Obóz stanowił również ważne ogniwo w tzw. „rozwiązaniu kwestii żydowskiej” oraz spełniał rolę karną dla okolicznej ludności rolniczej z pacyfikacji Zamojszczyzny. Wg szacunków przez KL Lublin przeszło ponad 150 tysięcy więźniów, z czego ponad 80 tysięcy zostało zamordowanych. KL Majdanek został oswobodzony 22 lipca 1944.